Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Tống Văn Nhiễm

Sinh 1930

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Tống Văn Nhiễm

  Nguyên quán Hiệp Thanh - Gò Dầu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Tống Văn Nhiễm, nguyên quán Hiệp Thanh - Gò Dầu - Tây Ninh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhiễm

  Nguyên quán Thanh Nghị - Thanh Liêm - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhiễm, nguyên quán Thanh Nghị - Thanh Liêm - Hà Nam Ninh, sinh 1945, hi sinh 07/10/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhiễm

  Nguyên quán Tân Lạc - Đan Phượng - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhiễm, nguyên quán Tân Lạc - Đan Phượng - Hà Sơn Bình, sinh 1954, hi sinh 27/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhiễm

  Nguyên quán Bình Đại - Bến Tre

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhiễm, nguyên quán Bình Đại - Bến Tre hi sinh 04/04/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...