Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Tống Văn Suy

Nguyên quán Mỹ Lương - Cái Bè - Tiền Giang

Sinh 1927

Hi sinh 27/11/1971

Cấp bậc H 3

Đơn vị Huyện đội Cái Bè

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khu III,Thị trấn Cái bè, Huyện Cái Bè
ĐT: 073 3824375 - 073 3720761

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Tống Văn Suy

  Nguyên quán Mỹ Lương - Cái Bè - Tiền Giang

  Liệt sĩ Tống Văn Suy, nguyên quán Mỹ Lương - Cái Bè - Tiền Giang, sinh 1927, hi sinh 27/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Tống Văn Suy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tống Văn Suy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 27/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Cái Bè - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Hà Văn Suy

  Nguyên quán Luận Khê - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Hà Văn Suy, nguyên quán Luận Khê - Thanh Hoá, sinh 1949, hi sinh 26 - 03 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hà Văn Suy

  Nguyên quán Luận Khê - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Hà Văn Suy, nguyên quán Luận Khê - Thanh Hóa, sinh 1949, hi sinh 26/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...