Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trà Thanh Quảng

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Xuyên - Thị trấn Mỹ Xuyên - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Đường Ngô Quyền, ấp Vĩnh Xuyên, , Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
ĐT: 0793.851.206

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Quảng Văn Trà

  Nguyên quán Ninh Giang - Hải Hưng

  Liệt sĩ Quảng Văn Trà, nguyên quán Ninh Giang - Hải Hưng hi sinh 28/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Thống Nhất - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Quảng Văn Trà

  Nguyên quán Ninh Giang - Hải Hưng

  Liệt sĩ Quảng Văn Trà, nguyên quán Ninh Giang - Hải Hưng hi sinh 28/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Thống Nhất - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Quảng Văn Trà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quảng Văn Trà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Thống Nhất - Huyện Thống Nhất - Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Thanh Quảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thanh Quảng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Vĩnh Thuận - Huyện Vĩnh Thuận - Kiên Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...