Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Anh Dũng

Hi sinh 11/3/1981

Hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Trà Vinh - Trà Vinh - Trà Vinh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Số 2, đường Phan Đình Phùng, P2, TPTV, tỉnh Trà Vinh
ĐT: 074.3862.364

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Anh Dũng

  Nguyên quán Thành Mỹ - Thạch Thành - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Trần Anh Dũng, nguyên quán Thành Mỹ - Thạch Thành - Thanh Hoá, sinh 1946, hi sinh 11/04/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Anh Dũng

  Nguyên quán Thành Mỹ - Thạch Thành - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Trần Anh Dũng, nguyên quán Thành Mỹ - Thạch Thành - Thanh Hóa, sinh 1946, hi sinh 11/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Anh Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Anh Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1966, hi sinh 23/1/1989, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Trần Anh Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Anh Dũng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh - Thành phố Vĩnh Long - Vĩnh Long
 5. Xem thêm các kết quả khác...