Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Anh Dũng

Hi sinh 1980

Hiện đang yên nghỉ tại Châu Hòa - Xã Châu Hòa - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khu Phố 2, Thị Trấn Giồng Trôm, Huyện Giồng Trôm
ĐT: 075.3861030

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Anh Dũng

  Nguyên quán Thành Mỹ - Thạch Thành - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Trần Anh Dũng, nguyên quán Thành Mỹ - Thạch Thành - Thanh Hoá, sinh 1946, hi sinh 11/04/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Anh Dũng

  Nguyên quán Thành Mỹ - Thạch Thành - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Trần Anh Dũng, nguyên quán Thành Mỹ - Thạch Thành - Thanh Hóa, sinh 1946, hi sinh 11/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Anh Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Anh Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1966, hi sinh 23/1/1989, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Trần Anh Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Anh Dũng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/3/1981, hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Trà Vinh - Trà Vinh - Trà Vinh
 5. Liệt sĩ Trần Anh Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Anh Dũng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh - Thành phố Vĩnh Long - Vĩnh Long
 6. Xem thêm các kết quả khác...