Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Cầm

Sinh 1940

Hi sinh 20/6/1967

Hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khối phố An Trung, Thị trấn Tân An, Huyện Hiệp Đức, Quảng Nam
ĐT: 05103.883.201
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ trần cầm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ trần cầm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1945, hiện đang yên nghỉ tại -
 2. Liệt sĩ Trần Cầm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Cầm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Huyện Diên Khánh - Xã Suối Hiệp - Huyện Diên Khánh - Khánh Hoà
 3. Liệt sĩ Trần Cầm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Cầm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/11/50, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Triều - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Trần Cầm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Cầm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tam Hiệp - Huyện Quế Sơn - Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...