Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Cảnh Nghi

Hi sinh 27/7/1967

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Mỵ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Cảnh Nghi

  Nguyên quán Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trần Cảnh Nghi, nguyên quán Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị hi sinh 27 - 07 - 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thôn Xuân Mỹ - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Cảnh Nghi

  Nguyên quán Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trần Cảnh Nghi, nguyên quán Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị hi sinh 27/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thôn Xuân Mỵ - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Cảnh Nghi

  Nguyên quán Thanh Văn - Thanh chương - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Cảnh Nghi, nguyên quán Thanh Văn - Thanh chương - Nghệ Tĩnh hi sinh 19 - 01 - 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Cảnh Nghi

  Nguyên quán Thanh Văn - Thanh chương - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Cảnh Nghi, nguyên quán Thanh Văn - Thanh chương - Nghệ Tĩnh hi sinh 19/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...