Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Chín

Hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khối phố An Trung, Thị trấn Tân An, Huyện Hiệp Đức, Quảng Nam
ĐT: 05103.883.201
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ TRẦN CHÍN

  Nguyên quán Ninh Diêm - Ninh Hòa - Khánh Hòa

  Liệt sĩ TRẦN CHÍN, nguyên quán Ninh Diêm - Ninh Hòa - Khánh Hòa, sinh 1911, hi sinh 2/1976, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà
 2. Liệt sĩ Trần Chín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Chín, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Bình Thành - Xã Bình Thành - Huyện Tây Sơn - Bình Định
 3. Liệt sĩ Trần Chín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Chín, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/2/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS T.phố Quy Nhơn - Thành phố Qui Nhơn - Bình Định
 4. Liệt sĩ Trần Chín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Chín, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 26/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hoài Hương - Xã Hoài Hương - Huyện Hoài Nhơn - Bình Định
 5. Liệt sĩ Trần Chín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Chín, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Mỹ Đức - Xã Mỹ Đức - Huyện Phù Mỹ - Bình Định
 6. Xem thêm các kết quả khác...