Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Công Chiển

Nguyên quán Mỹ Thắng - Mỹ Lộc - Nam Định

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Công Chiển

  Nguyên quán Mỹ Thắng - Mỹ Lộc - Nam Định

  Liệt sĩ Trần Công Chiển, nguyên quán Mỹ Thắng - Mỹ Lộc - Nam Định hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Nguyễn Công Chiển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Chiển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 8/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại Võ Cường - Xã Võ Cường - Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh
 3. Liệt sĩ Hoàng Công Chiển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Công Chiển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 2/1952, hiện đang yên nghỉ tại Thái Bảo - Xã Thái Bảo - Huyện Gia Bình - Bắc Ninh
 4. Liệt sĩ Trần Văn Chiển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Chiển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 31/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Mỹ Trinh - Xã Mỹ Trinh - Huyện Phù Mỹ - Bình Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...