Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Đăng Biến

Hi sinh 23/4/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Số 1 đường Huyền Chân Công Chúa - Đông Hà
ĐT: 053.3555.515
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Đăng Biến

  Nguyên quán Quỳnh Hưng - Quỳnh Phụ - Thái Bình

  Liệt sĩ Trần Đăng Biến, nguyên quán Quỳnh Hưng - Quỳnh Phụ - Thái Bình hi sinh 23 - 04 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Đăng Biến

  Nguyên quán Quỳnh Hưng - Quỳnh Phụ - Thái Bình

  Liệt sĩ Trần Đăng Biến, nguyên quán Quỳnh Hưng - Quỳnh Phụ - Thái Bình hi sinh 23/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Biến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Biến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Giang - Xã Bình Giang - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Trần Văn Biến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Biến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1972, hiện đang yên nghỉ tại Xã Việt Hùng - Xã Việt Hùng - Huyện Trực Ninh - Nam Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...