Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Đình Kiếm

Nguyên quán Tràng An - Đông Triều - Quảng Ninh

Hi sinh 2/9/1972

Đơn vị F308

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Đình Kiếm

  Nguyên quán Tràng An - Đông Triều - Quảng Ninh

  Liệt sĩ Trần Đình Kiếm, nguyên quán Tràng An - Đông Triều - Quảng Ninh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Đình Kiếm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Kiếm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ trần kiếm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ trần kiếm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ trần kiếm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ trần kiếm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...