Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Đình Lâm

Sinh 1942

Hi sinh 14/6/1968

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Đình Lâm

  Nguyên quán Vĩnh Lại - Lâm Thao - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Trần Đình Lâm, nguyên quán Vĩnh Lại - Lâm Thao - Vĩnh Phú hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Đình Lâm

  Nguyên quán Thanh Ngọc - Thanh Chương - Nghệ An

  Liệt sĩ Trần Đình Lâm, nguyên quán Thanh Ngọc - Thanh Chương - Nghệ An hi sinh 30/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Trần Đình Lâm

  Nguyên quán Khối 73 - Đống Đa - Hà Nội

  Liệt sĩ Trần Đình Lâm, nguyên quán Khối 73 - Đống Đa - Hà Nội, sinh 1942, hi sinh 14/06/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Đình Lâm

  Nguyên quán Đức Lạc - Đức Thọ - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Trần Đình Lâm, nguyên quán Đức Lạc - Đức Thọ - Nghệ Tĩnh hi sinh 23/10/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 5. Liệt sĩ Trần Đình Lâm

  Nguyên quán Đồng Lâm - Hạ Hoà - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Trần Đình Lâm, nguyên quán Đồng Lâm - Hạ Hoà - Vĩnh Phú hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...