Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Đình Tần

Sinh 1952

Hi sinh 30/4/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Đình Tần

  Nguyên quán Vĩnh Khang - Vĩnh Lộc - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Trần Đình Tần, nguyên quán Vĩnh Khang - Vĩnh Lộc - Thanh Hoá, sinh 1952, hi sinh 30 - 4 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Triệu Phong - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Đình Tần

  Nguyên quán Vĩnh Khang - Vĩnh Lộc - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Trần Đình Tần, nguyên quán Vĩnh Khang - Vĩnh Lộc - Thanh Hóa, sinh 1952, hi sinh 30/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Triệu Phong - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Đình Tần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Tần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 19/10/1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Dốc Lim - Xã Thịnh Đức - Thành Phố Thái Nguyên - Thái Nguyên
 4. Liệt sĩ Trần Đình Tần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Tần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Đa Lộc - Huyện Ân Thi - Hưng Yên
 5. Liệt sĩ Trần Đình Tần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Tần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Đa Lộc - Huyện Ân Thi - Hưng Yên
 6. Xem thêm các kết quả khác...