Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Đình Thi

Hi sinh 5/5/1965

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Đình Thi

  Nguyên quán Thái Hoà - Thái Ninh - Thái Bình

  Liệt sĩ Trần Đình Thi, nguyên quán Thái Hoà - Thái Ninh - Thái Bình, sinh 1941, hi sinh 24/03/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Đình Thi

  Nguyên quán Nga Tiến - Nga Sơn - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Trần Đình Thi, nguyên quán Nga Tiến - Nga Sơn - Thanh Hoá hi sinh 14 - 05 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Đình Thi

  Nguyên quán Hương Khánh - Hưng Nguyên - Nghệ An

  Liệt sĩ Trần Đình Thi, nguyên quán Hương Khánh - Hưng Nguyên - Nghệ An hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Chấp - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Đình Thi

  Nguyên quán Hoài Đức - Hà Tây

  Liệt sĩ Trần Đình Thi, nguyên quán Hoài Đức - Hà Tây hi sinh 23/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 5. Liệt sĩ Trần Đình Thi

  Nguyên quán Đại Thắng - Vụ Bản - Nam Định

  Liệt sĩ Trần Đình Thi, nguyên quán Đại Thắng - Vụ Bản - Nam Định, sinh 1959, hi sinh 19/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...