Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Duy Cợ

Sinh 1944

Hi sinh 9/6/1970

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Duy Cợ

  Nguyên quán Quảng Tiến - Quảng Trạch - Quảng Bình

  Liệt sĩ Trần Duy Cợ, nguyên quán Quảng Tiến - Quảng Trạch - Quảng Bình, sinh 1944, hi sinh 09/06/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Duy Cợ

  Nguyên quán Quảng Tiến - Quảng Trạch - Quảng Bình

  Liệt sĩ Trần Duy Cợ, nguyên quán Quảng Tiến - Quảng Trạch - Quảng Bình, sinh 1944, hi sinh 9/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Duy Cợ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Duy Cợ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại xã Quảng tiên - Huyện Minh Hóa - Quảng Bình
 4. Liệt sĩ ĐộI Cợ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ ĐộI Cợ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT Long Hồ - Xã Tân An Hội - Huyện Long Hồ - Vĩnh Long
 5. Xem thêm các kết quả khác...