Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Duy Phương

Hi sinh 11/12/1967

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Duy Phương

  Nguyên quán Trần Phú - Chương Mỹ - Hà Tây

  Liệt sĩ Trần Duy Phương, nguyên quán Trần Phú - Chương Mỹ - Hà Tây hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Duy Phương

  Nguyên quán Trần Phú - Chương Mỹ - Hà Tây

  Liệt sĩ Trần Duy Phương, nguyên quán Trần Phú - Chương Mỹ - Hà Tây hi sinh 11/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Duy Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Duy Phương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Đức Thọ - Huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh
 4. Liệt sĩ Trần Thị Duy Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Duy Phương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Quế Thọ - Huyện Núi Thành - Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...