Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Hậu Từ

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu Phố Lộc Thành - Thị Trấn - Huyện Trảng Bàng - Tây Ninh
ĐT: 0663.883271
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Hậu Từ

  Nguyên quán Thạch Xuân - Thạch Hà - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Trần Hậu Từ, nguyên quán Thạch Xuân - Thạch Hà - Hà Tĩnh, sinh 1940, hi sinh 13/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Hậu Từ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hậu Từ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Trảng Bàng - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Trần Hậu Từ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hậu Từ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Trảng Bàng - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Trần Hậu Từ

  Nguyên quán Thạch Xuân - Thạch Hà - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Trần Hậu Từ, nguyên quán Thạch Xuân - Thạch Hà - Hà Tĩnh, sinh 1940, hi sinh 13/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...