Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Hữu Dỵ

Sinh 1943

Hi sinh 15/8/1967

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Hữu Dỵ

  Nguyên quán Hoằng Đông - Hoằng Hoá - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Trần Hữu Dỵ, nguyên quán Hoằng Đông - Hoằng Hoá - Thanh Hoá, sinh 1943, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Tú - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Hữu Dỵ

  Nguyên quán Hoằng Đông - Hoằng Hoá - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Trần Hữu Dỵ, nguyên quán Hoằng Đông - Hoằng Hoá - Thanh Hóa, sinh 1943, hi sinh 15/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Vĩnh Tú - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Dỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Dỵ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1909, hi sinh 6/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn hữu Dỵ

  Nguyên quán Phú Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn hữu Dỵ, nguyên quán Phú Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh, sinh 1946, hi sinh 6/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 5. Xem thêm các kết quả khác...