Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Hữu Hiễn

Hi sinh 2/6/1968

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Sơn - Xã Triệu Sơn - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Hữu Hiễn

  Nguyên quán Đại Sơn - Duy Tiên - Nam Hà

  Liệt sĩ Trần Hữu Hiễn, nguyên quán Đại Sơn - Duy Tiên - Nam Hà hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Hữu Hiễn

  Nguyên quán Đại Sơn - Duy Tiên - Nam Hà

  Liệt sĩ Trần Hữu Hiễn, nguyên quán Đại Sơn - Duy Tiên - Nam Hà hi sinh 2/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Hiễn

  Nguyên quán Vĩnh Nam - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trần Văn Hiễn, nguyên quán Vĩnh Nam - Vĩnh Linh - Quảng Trị hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Hiễn

  Nguyên quán Vĩnh Nam - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trần Văn Hiễn, nguyên quán Vĩnh Nam - Vĩnh Linh - Quảng Trị hi sinh 24/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...