Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Hữu Nhã

Nguyên quán Quang Thành - Yên Thành - Nghệ Tĩnh

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Hữu Nhã

  Nguyên quán Quang Thành - Yên Thành - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Trần Hữu Nhã, nguyên quán Quang Thành - Yên Thành - Nghệ Tĩnh hi sinh 17/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Hữu Nhã

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Nhã, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Nhã

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Nhã, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/5/1948, hiện đang yên nghỉ tại huyện Tuy An - Thị trấn Chí Thạnh - Huyện Tuy An - Phú Yên
 4. Liệt sĩ Trần Nhã

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Nhã, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Xã Bình Lâm - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...