Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Hữu Nhã

Nguyên quán Quang Thành - Yên Thành - Nghệ Tĩnh

Hi sinh 17/9/1966

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Hữu Nhã

  Nguyên quán Quang Thành - Yên Thành - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Trần Hữu Nhã, nguyên quán Quang Thành - Yên Thành - Nghệ Tĩnh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Hữu Nhã

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Nhã, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Nhã

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Nhã, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/5/1948, hiện đang yên nghỉ tại huyện Tuy An - Thị trấn Chí Thạnh - Huyện Tuy An - Phú Yên
 4. Liệt sĩ Trần Nhã

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Nhã, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Xã Bình Lâm - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...