Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Huy Lực

Hi sinh 21/3/1971

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Huy Lực

  Nguyên quán Thạch Quý - Thạch Hà - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Trần Huy Lực, nguyên quán Thạch Quý - Thạch Hà - Nghệ Tĩnh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Huy Lực

  Nguyên quán Thạch Quý - Thạch Hà - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Trần Huy Lực, nguyên quán Thạch Quý - Thạch Hà - Nghệ Tĩnh hi sinh 21/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Huy Lực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Huy Lực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 8/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố - Phường Long Bình - Quận 9 - Hồ Chí Minh
 4. Liệt sĩ Lê Huy Lực

  Nguyên quán Yên Định - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Lê Huy Lực, nguyên quán Yên Định - Thanh Hoá, sinh 1952, hi sinh 21/01/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hoà Thành - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...