Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Khắc Lữ

Nguyên quán KP3 - TP Vinh - Nghệ Tĩnh

Hi sinh 07/02/1967

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Khắc Lữ

  Nguyên quán KP3 - TP Vinh - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Trần Khắc Lữ, nguyên quán KP3 - TP Vinh - Nghệ Tĩnh hi sinh 2/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Khắc Lữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Khắc Lữ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hà Khắc Lữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Khắc Lữ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 1/1954, hiện đang yên nghỉ tại Xã Yên Hưng - Xã Yên Hưng - Huyện Ý Yên - Nam Định
 4. Liệt sĩ trần lữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ trần lữ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1968, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...