Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Khắc Lữ

Nguyên quán KP3 - TP Vinh - Nghệ Tĩnh

Hi sinh 2/7/1967

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Khắc Lữ

  Nguyên quán KP3 - TP Vinh - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Trần Khắc Lữ, nguyên quán KP3 - TP Vinh - Nghệ Tĩnh hi sinh 07/02/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Khắc Lữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Khắc Lữ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hà Khắc Lữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Khắc Lữ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 1/1954, hiện đang yên nghỉ tại Xã Yên Hưng - Xã Yên Hưng - Huyện Ý Yên - Nam Định
 4. Liệt sĩ trần lữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ trần lữ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1968, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...