Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Kim Gia

Nguyên quán Đức Vinh - Đức Thọ - Nghệ Tĩnh

Hi sinh 25/05/1905

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cam Thuỷ - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 3, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3871535 (UBND huyện)
Ban chỉ huy quân sự huyện
Khu phố 8 Phường 5 Đông hà Huyện Cam Lộ, Quảng Trị
ĐT: 053 3524 207 - 053 3871 528 - 0944140386
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Kim Gia

  Nguyên quán Đức Vinh - Đức Thọ - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Trần Kim Gia, nguyên quán Đức Vinh - Đức Thọ - Nghệ Tĩnh hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Cam Thủy - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Kim Gia

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Kim Gia, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Thuỷ - Xã Cam Thủy - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Gia Kim

  Nguyên quán Quảng Phong - Quảng Xương - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Gia Kim, nguyên quán Quảng Phong - Quảng Xương - Thanh Hoá hi sinh 04/06/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Gia Kim

  Nguyên quán Kim Trung - Hoài Đức - Hà Tây

  Liệt sĩ Phạm Gia Kim, nguyên quán Kim Trung - Hoài Đức - Hà Tây, sinh 1934, hi sinh 20/06/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...