Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Mạnh Hiệp

Sinh 1959

Hi sinh 10/1/1979

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Mạnh Hiệp

  Nguyên quán Thanh Tân - Kiến Xương - Thái Bình

  Liệt sĩ Trần Mạnh Hiệp, nguyên quán Thanh Tân - Kiến Xương - Thái Bình, sinh 1948, hi sinh 15 - 02 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cam Chính - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Mạnh Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Mạnh Hiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 15/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Mạnh Hiệp

  Nguyên quán Vĩnh Tân - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trần Mạnh Hiệp, nguyên quán Vĩnh Tân - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1959, hi sinh 01/10/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Tân - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Mạnh Hiệp

  Nguyên quán Vĩnh Tân - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trần Mạnh Hiệp, nguyên quán Vĩnh Tân - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1959, hi sinh 10/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Vĩnh Tân - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Mạnh Hiệp

  Nguyên quán Thanh Tân - Kiến Xương - Thái Bình

  Liệt sĩ Trần Mạnh Hiệp, nguyên quán Thanh Tân - Kiến Xương - Thái Bình, sinh 1948, hi sinh 15/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Cam Chính - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...