Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Mỹ Dưỡng

Nguyên quán Triệu Lăng - Triệu Phong - Quảng Trị

Sinh 1930

Hi sinh 1/2/1968

Cấp bậc Tổ trưởng GTVTải

Đơn vị Ty GT - VT Vĩnh Linh

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Lăng - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Mỹ Dưỡng

  Nguyên quán Triệu Lăng - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trần Mỹ Dưỡng, nguyên quán Triệu Lăng - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1930, hi sinh 02/01/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Lăng - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Mỹ Dưỡng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Mỹ Dưỡng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Dưỡng

  Nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trần Dưỡng, nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1947, hi sinh 28/07/1894, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Dưỡng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Dưỡng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Thạch - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...