Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Ngân

Hi sinh 29/10/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Đào - Xã Bình Đào - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam
ĐT: 0905.129.599 (Trưởng phòng) - 0905.310.967 (Phó phòng) - 0905958751 (Phó phòng)
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Ngân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hoài Châu Bắc - Xã Hoài Châu Bắc - Huyện Hoài Nhơn - Bình Định
 2. Liệt sĩ Trần Ngân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Krông Pắk - Huyện Krông Pắc - Đắk Lắk
 3. Liệt sĩ Trần Ngân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 27/7/1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hoà Châu - Xã Hoà Phong - Huyện Hòa Vang - Đà Nẵng
 4. Liệt sĩ Trần Ngân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...