Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Ngọc Thuận

Nguyên quán Đức Hiệp - Kim Động - Hải Hưng

Sinh 1945

Hi sinh 06/03/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Ngọc Thuận

  Nguyên quán Gia Thịnh - Gia Viễn - Ninh Bình

  Liệt sĩ Trần Ngọc Thuận, nguyên quán Gia Thịnh - Gia Viễn - Ninh Bình, sinh 1945, hi sinh 29 - 09 - 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Ngọc Thuận

  Nguyên quán Tiến Thắng - Tiên Lãng - Hải Phòng

  Liệt sĩ Trần Ngọc Thuận, nguyên quán Tiến Thắng - Tiên Lãng - Hải Phòng, sinh 1943, hi sinh 21/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Ngọc Thuận

  Nguyên quán Gia Thịnh - Gia Viễn - Ninh Bình

  Liệt sĩ Trần Ngọc Thuận, nguyên quán Gia Thịnh - Gia Viễn - Ninh Bình, sinh 1945, hi sinh 29/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Ngọc Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Thuận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang Huyền Sơn - Huyện Lục Nam - Bắc Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...