Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Phi Hùng

Hi sinh 13/11/1968

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
ấp 1 TT Phú Lộc,, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 0793 866334

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Phi Hùng

  Nguyên quán Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Trần Phi Hùng, nguyên quán Hà Sơn Bình, sinh 1958, hi sinh 25/5/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Trần Phi Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Phi Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 1/2/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố - Phường Long Bình - Quận 9 - Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Trần Phi Hùng

  Nguyên quán Hải Hưng

  Liệt sĩ Trần Phi Hùng, nguyên quán Hải Hưng hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 4. Liệt sĩ Trần Phi Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Phi Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Ô Môn - Quận Ô Môn - Cần Thơ
 5. Liệt sĩ Trần Phi Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Phi Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1978, hiện đang yên nghỉ tại -
 6. Xem thêm các kết quả khác...