Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Phú Tình

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh - Thành phố Vĩnh Long - Vĩnh Long

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động Thương binh & Xã hội
79/2, đường 30 tháng 4, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long
ĐT: 070 3822828 - 0703 822143

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Tình Phú

  Nguyên quán Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Tình Phú, nguyên quán Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Giang - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Tình Phú

  Nguyên quán . - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Tình Phú, nguyên quán . - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Vĩnh Giang - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Phú Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phú Tình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 3/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thị xã Phú Thọ - Phường Trường Thịnh - Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ
 4. Liệt sĩ Nguyễn Tình Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tình Phú, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...