Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Quang Duyễn

Hi sinh 2/4/1970

Đơn vị C6 - D75 - QK 4

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Trạch - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Quang Duyễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Duyễn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 04/02/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Trạch - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Quang Duyễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Duyễn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Duyễn

  Nguyên quán Tiên Lãm - Tiên Lãm

  Liệt sĩ Phạm Văn Duyễn, nguyên quán Tiên Lãm - Tiên Lãm, sinh 1942, hi sinh 11/04/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 4. Liệt sĩ Đinh Văn Duyễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Duyễn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Huyện Nga sơn - Xã Nga Mỹ - Huyện Nga Sơn - Thanh Hóa
 5. Xem thêm các kết quả khác...