Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Quang Hiệp

Nguyên quán Triệu Lăng - Triệu Phong - Quảng Trị

Sinh 1943

Hi sinh 11/09/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Lăng - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Quang Hiệp

  Nguyên quán Đại Đình - Tam Dương - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Trần Quang Hiệp, nguyên quán Đại Đình - Tam Dương - Vĩnh Phú, sinh 1938, hi sinh 4/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Phước - tỉnh Bình Phước
 2. Liệt sĩ Trần Quang Hiệp

  Nguyên quán Triệu Lăng - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trần Quang Hiệp, nguyên quán Triệu Lăng - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1943, hi sinh 9/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Lăng - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Quang Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Hiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 6/1976, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Trần Quang Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Hiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 9/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...