Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Quang Thắng

Sinh 1943

Hi sinh 8/5/1968

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Quang Thắng

  Nguyên quán Xuân Thuỷ - Lệ Thuỷ - Quảng Bình

  Liệt sĩ Trần Quang Thắng, nguyên quán Xuân Thuỷ - Lệ Thuỷ - Quảng Bình, sinh 1945, hi sinh 04/06/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Quang Thắng

  Nguyên quán Triệu Lăng - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trần Quang Thắng, nguyên quán Triệu Lăng - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1932, hi sinh 11/01/1961, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Lăng - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Quang Thắng

  Nguyên quán Xuân Thuỷ - Lệ Thuỷ - Quảng Bình

  Liệt sĩ Trần Quang Thắng, nguyên quán Xuân Thuỷ - Lệ Thuỷ - Quảng Bình, sinh 1945, hi sinh 6/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Quang Thắng

  Nguyên quán Sơn Nam - Sơn Dương - Tuyên Quang

  Liệt sĩ Trần Quang Thắng, nguyên quán Sơn Nam - Sơn Dương - Tuyên Quang, sinh 1952, hi sinh 10/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Cam Chính - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Quang Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Thắng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT liệt sỹ Nậm Loỏng - Huyện Phong Thổ - Lai Châu
 6. Xem thêm các kết quả khác...