Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Quốc Bắc

Sinh 1951

Hi sinh 3/1977

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Số 1 đường Huyền Chân Công Chúa - Đông Hà
ĐT: 053.3555.515
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Quốc Bắc

  Nguyên quán An Đô - Bình Lục - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Trần Quốc Bắc, nguyên quán An Đô - Bình Lục - Hà Nam Ninh, sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Quốc Bắc

  Nguyên quán An Đô - Bình Lục - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Trần Quốc Bắc, nguyên quán An Đô - Bình Lục - Hà Nam Ninh, sinh 1951, hi sinh 3/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Quốc Bắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quốc Bắc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại Bồ Đề - Xã Bồ Đề - Huyện Bình Lục - Hà Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Bắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Bắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 7/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nam Trung - Huyện Nam Trực - Nam Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...