Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Quốc Danh

Hi sinh 15/7/1978

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
137 đường 27/4, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
ĐT: 064.3731922 - (064)3825105 (UBND)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Quốc Danh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quốc Danh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/5/1973, hiện đang yên nghỉ tại huyện Cẩm Xuyên - Huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh
 2. Liệt sĩ Trần Quốc

  Nguyên quán Triệu Phước - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trần Quốc, nguyên quán Triệu Phước - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1944, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Phước - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Quốc

  Nguyên quán Triệu Phước - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trần Quốc, nguyên quán Triệu Phước - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1944, hi sinh 3/1/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Phước - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ trần quốc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ trần quốc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...