Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Quy Nhơn

Hi sinh 4/2/1978

Hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
Ấp Vĩnh Thành, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
ĐT: 076.3687 051

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đỗ Quy Nhơn

  Nguyên quán Tiến Thắng - Tiên Lãng - Hải Phòng

  Liệt sĩ Đỗ Quy Nhơn, nguyên quán Tiến Thắng - Tiên Lãng - Hải Phòng, sinh 1947, hi sinh 27/04/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗ Quy Nhơn

  Nguyên quán Tiến Thắng - Tiên Lãng - Hải Phòng

  Liệt sĩ Đỗ Quy Nhơn, nguyên quán Tiến Thắng - Tiên Lãng - Hải Phòng, sinh 1947, hi sinh 27/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗ Quy Nhơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Quy Nhơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1973, hiện đang yên nghỉ tại Tiên Thắng (Có hài cốt) - Xã Tiên Thắng - Huyện Tiên Lãng - Hải Phòng
 4. Liệt sĩ Ngô quy Nhơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô quy Nhơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1974, hiện đang yên nghỉ tại xã Gia ninh - Thành Phố Đồng Hới - Quảng Bình
 5. Xem thêm các kết quả khác...