Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Sải

Sinh 1925

Hi sinh 1947

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thành - Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Sải

  Nguyên quán Triệu Thành - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trần Sải, nguyên quán Triệu Thành - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1925, hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Thành - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Sải

  Nguyên quán Triệu Thành - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trần Sải, nguyên quán Triệu Thành - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1925, hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Thành - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Sải

  Nguyên quán Vũ Thư - Thái Bình

  Liệt sĩ Phạm Văn Sải, nguyên quán Vũ Thư - Thái Bình, sinh 1957, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đắk Tô - tỉnh Kon Tum
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Sải

  Nguyên quán Vũ Thư - Thái Bình

  Liệt sĩ Phạm Văn Sải, nguyên quán Vũ Thư - Thái Bình, sinh 1957, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Đắk Tô - tỉnh KonTum
 5. Xem thêm các kết quả khác...