Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Sỷ Ba

Nguyên quán Diển Bình - Diển Châu - Nghệ An

Hi sinh 11/2/1970

Cấp bậc A trưởng - Trung Sỹ

Đơn vị F5

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Thống Nhất - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban chỉ huy quân sự huyện Thống Nhất
Ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất
ĐT: 3771906-3771908

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Sỷ Ba

  Nguyên quán Diển Bình - Diển Châu - Nghệ An

  Liệt sĩ Trần Sỷ Ba, nguyên quán Diển Bình - Diển Châu - Nghệ An hi sinh 11/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Thống Nhất - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Trần Sỷ Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Sỷ Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 11/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Thống Nhất - Huyện Thống Nhất - Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Trần Sỷ Nhật

  Nguyên quán Kỳ Thịnh - Kỳ Anh - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Trần Sỷ Nhật, nguyên quán Kỳ Thịnh - Kỳ Anh - Hà Tĩnh, sinh 1946, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Sỷ Nhật

  Nguyên quán Kỳ Thịnh - Kỳ Anh - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Trần Sỷ Nhật, nguyên quán Kỳ Thịnh - Kỳ Anh - Hà Tĩnh, sinh 1946, hi sinh 1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...