Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Tấn Ba

Hi sinh 1970

Hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khối phố An Trung, Thị trấn Tân An, Huyện Hiệp Đức, Quảng Nam
ĐT: 05103.883.201
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Ba Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ba Tấn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Huyện Gò Công Đông - Thị xã Gò Công - Xã Gia Thuận - Huyên Gò Công Đông - Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Hoàng Tấn Ba

  Nguyên quán Diễn Phúc - Diễn Châu - Nghệ An

  Liệt sĩ Hoàng Tấn Ba, nguyên quán Diễn Phúc - Diễn Châu - Nghệ An hi sinh 19/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Hoàng Tấn Ba

  Nguyên quán Diễn Phúc - Diễn Châu - Nghệ An

  Liệt sĩ Hoàng Tấn Ba, nguyên quán Diễn Phúc - Diễn Châu - Nghệ An hi sinh 19/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Võ Tấn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Tấn Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 24/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...