Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Thanh Bình

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Tổ 12, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
ĐT: 022.3836132 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Bình Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Bình Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 10/07/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Trần Thanh Bình

  Nguyên quán Xóm lúng - Kim long - Tam Dương - Vĩnh Phúc

  Liệt sĩ Trần Thanh Bình, nguyên quán Xóm lúng - Kim long - Tam Dương - Vĩnh Phúc, sinh 1954, hi sinh 10/05/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Trần Thanh Bình

  Nguyên quán Vĩnh Thành - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trần Thanh Bình, nguyên quán Vĩnh Thành - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1944, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Thành - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Thanh Bình

  Nguyên quán Thiệu Trung - Thiệu Hoá - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Trần Thanh Bình, nguyên quán Thiệu Trung - Thiệu Hoá - Thanh Hoá, sinh 1957, hi sinh 07/03/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Trần Thanh Bình

  Nguyên quán Thiệu Minh - Đông Thiệu - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Trần Thanh Bình, nguyên quán Thiệu Minh - Đông Thiệu - Thanh Hoá, sinh 1956, hi sinh 13/09/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...