Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Thanh Cương

Hi sinh 1971

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
ấp Cầu Đồn, TT Huỳnh Hữu Nghĩa, Huyện Mỹ Tú, Tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 079.3871034

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần CƯƠNG

  Nguyên quán Ninh Đa - Ninh Hòa - Khánh Hòa

  Liệt sĩ Trần CƯƠNG, nguyên quán Ninh Đa - Ninh Hòa - Khánh Hòa, sinh 1915, hi sinh 05/12/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà
 2. Liệt sĩ Trần Cương

  Nguyên quán Triệu Lăng - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trần Cương, nguyên quán Triệu Lăng - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Lăng - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Cương

  Nguyên quán Hưng Xá - Hưng Nguyên - Nghệ An

  Liệt sĩ Trần Cương, nguyên quán Hưng Xá - Hưng Nguyên - Nghệ An hi sinh 14/6, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hưng Nguyên - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Trần Cương

  Nguyên quán Hưng Xá - Hưng Nguyên - Nghệ An

  Liệt sĩ Trần Cương, nguyên quán Hưng Xá - Hưng Nguyên - Nghệ An hi sinh 14/6, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Hưng Nguyên - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...