Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Thị Bé

Hi sinh 17/9/1965

Hiện đang yên nghỉ tại Châu Thành - Huyện Châu Thành - Bến Tre

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khóm 3, Thị trấn Châu Thành
ĐT: 075 3860216 - 0986702244

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần thị Ba

  Nguyên quán Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Trần thị Ba, nguyên quán Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1952, hi sinh 12/04/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Trần thị Ba

  Nguyên quán Châu Thành - An Giang

  Liệt sĩ Trần thị Ba, nguyên quán Châu Thành - An Giang, sinh 1952, hi sinh 04/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ trần thị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ trần thị , nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1968, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Trần Thị Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 9/2/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh TG - Xã Trung An - Thành Phố Mỹ Tho - Tiền Giang
 5. Liệt sĩ Trần Thị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị , nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 12/3/1949, hiện đang yên nghỉ tại -
 6. Xem thêm các kết quả khác...