Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Thị Be

Hi sinh 19/11/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Thới Thuận - Xã Thới Thuận - Huyện Bình Đại - Bến Tre

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Đường 30 tháng 4, Khu phố 2, thị trấn Bình Đại
ĐT: 075.3851974

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Thị Be

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Be, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/3/1963, hiện đang yên nghỉ tại -
 2. Liệt sĩ Phạm Thị Be

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Be, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Bến Cát - Thị trấn Mỹ Phước - Huyện Bến Cát - Bình Dương
 3. Liệt sĩ Lê Thị Be

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Be, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Huyện Cao Lãnh - Thành phố Cao Lãnh - Đồng Tháp
 4. Liệt sĩ Lê Thị Be

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Be, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/3/1960, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Thanh Bình - Thị trấn Thanh Bình - Huyện Thanh Bình - Đồng Tháp
 5. Xem thêm các kết quả khác...