Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Thị Hồng Viên

Hi sinh 1947

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mường la - Huyện Mường La - Sơn La

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau


Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Thị Viên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Viên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 11/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại -
 2. Liệt sĩ Trần Thị Viên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Viên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Xã Kim định - Xã Kim Định - Huyện Kim Sơn - Ninh Bình
 3. Liệt sĩ Trần Thị Viên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Viên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Xã Quế Phong - Huyện Núi Thành - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ trần viên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ trần viên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1958, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...