Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Thị Hương

Sinh 1947

Hi sinh 9/9/1966

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Thị Hương

  Nguyên quán Hương Phú - Hương Điều - Thừa Thiên Huế

  Liệt sĩ Trần Thị Hương, nguyên quán Hương Phú - Hương Điều - Thừa Thiên Huế hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Trần Thị Hương

  Nguyên quán Gio Hải - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trần Thị Hương, nguyên quán Gio Hải - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Gio Hải - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Thị Thanh Hương

  Nguyên quán Yên Tuệ - Hạ Hoà - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Trần Thị Thanh Hương, nguyên quán Yên Tuệ - Hạ Hoà - Vĩnh Phú, sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Thị Hương

  Nguyên quán Hương Phú - Hương Điều - Thừa Thiên Huế

  Liệt sĩ Trần Thị Hương, nguyên quán Hương Phú - Hương Điều - Thừa Thiên Huế hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An
 5. Liệt sĩ Trần Thị Thanh Hương

  Nguyên quán Yên Tuệ - Hạ Hoà - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Trần Thị Thanh Hương, nguyên quán Yên Tuệ - Hạ Hoà - Vĩnh Phú, sinh 1949, hi sinh 11/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...