Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Thị Sắc

Nguyên quán An Nội - Bình Lục - Hà Nam Ninh

Sinh 1948

Hi sinh 03/01/1971

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Thị Sắc

  Nguyên quán An Nội - Bình Lục - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Trần Thị Sắc, nguyên quán An Nội - Bình Lục - Hà Nam Ninh, sinh 1948, hi sinh 3/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Thị Thanh Sắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Thanh Sắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 3/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại An Nội - Xã An Nội - Huyện Bình Lục - Hà Nam
 3. Liệt sĩ Trần Thị Sắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Sắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 3/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Sắc

  Nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trần Sắc, nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1919, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Đông - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...