Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Thông

Hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khối phố An Trung, Thị trấn Tân An, Huyện Hiệp Đức, Quảng Nam
ĐT: 05103.883.201
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Thông

  Nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trần Thông, nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1947, hi sinh 08/08/1894, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Thông

  Nguyên quán Đông Lộc - Can Lộc - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Trần Thông, nguyên quán Đông Lộc - Can Lộc - Nghệ Tĩnh, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Thông

  Nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trần Thông, nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1947, hi sinh 2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Thông

  Nguyên quán Đông Lộc - Can Lộc - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Trần Thông, nguyên quán Đông Lộc - Can Lộc - Nghệ Tĩnh, sinh 1954, hi sinh 18/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ trần thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ trần thông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1968, hiện đang yên nghỉ tại -
 6. Xem thêm các kết quả khác...