Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Tìm

Hi sinh 23/7/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hoài Phú - Xã Hoài Phú - Huyện Hoài Nhơn - Bình Định

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
02 - Đường 28 thánh 3 - Thị trấn Bồng sơn - Hoài Nhơn - Bình Định
ĐT: 0563.861872

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Tìm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Tìm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hoài Phú - Xã Hoài Phú - Huyện Hoài Nhơn - Bình Định
 2. Liệt sĩ TRẦN THỊ TÌM

  Nguyên quán Ninh đa - Ninh Hòa - Khánh Hòa

  Liệt sĩ TRẦN THỊ TÌM, nguyên quán Ninh đa - Ninh Hòa - Khánh Hòa, sinh 1920, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà
 3. Liệt sĩ Trần Văn Tìm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tìm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1969, hiện đang yên nghỉ tại Ninh Hòa - Thị xã Ninh Hòa - Khánh Hoà
 4. Liệt sĩ Trần Văn Tìm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tìm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/2/1974, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 5. Xem thêm các kết quả khác...