Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Trọng Triệu

Sinh 1945

Hi sinh 23/3/1971

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Số 1 đường Huyền Chân Công Chúa - Đông Hà
ĐT: 053.3555.515
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Trọng Triệu

  Nguyên quán Nhân Phúc - Lý Nhân - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Trần Trọng Triệu, nguyên quán Nhân Phúc - Lý Nhân - Hà Nam Ninh, sinh 1945, hi sinh 23 - 03 - 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Trọng Triệu

  Nguyên quán Nhân Phúc - Lý Nhân - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Trần Trọng Triệu, nguyên quán Nhân Phúc - Lý Nhân - Hà Nam Ninh, sinh 1945, hi sinh 23/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Trọng Triệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trọng Triệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 23/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Triệu Trọng Đản

  Nguyên quán Nam Hoa - Nam Ninh - Nam Định

  Liệt sĩ Triệu Trọng Đản, nguyên quán Nam Hoa - Nam Ninh - Nam Định, sinh 1955, hi sinh 21/11/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 5. Xem thêm các kết quả khác...